Logo Bruges Art Route

-
-
The preference for certain subjects in any art is a sign of compact between the artist and society.
by William B. Yeats

Clarysse Johan

Thema: Schilderijen

Johan Clarysse studeerde af aan de KUL in de richting filosofie. Daarna volgde hij plastische kunsten in Leuven en Brugge. Het werk van Johan Clarysse werd meermaals bekroond.

Johan Clarysse werkt graag met spanningsvelden. Er is een spel van onthullen en verhullen. De relatie tussen woord en beeld is hierbij zeer belangrijk. Zijn werken gaan over een verlangen naar eeuwigheid, over de naaktheid van het gelaat van de ander, de angst om de greep op de werkelijkheid te verliezen,…. Hierbij beweegt hij zich in het spanningsveld tussen verleiden en verwarren. Hoe kan hij de toeschouwer iets laten zien, wat niet te zien is, maar wel gevoeld kan worden. Op het eerste gezicht maakt hij als schilder gebruik van beeldstrategieën die ook in de reclamewereld terug te vinden zijn. Maar tegelijkertijd staan zijn werken haaks op de ideologie van de consumptiemaatschappij.

Hoe te bezichtigen

Het werk van deze artiest bevindt zich in in Atelier Flori Van Acker


Made by uwsoftware.be